Forside

Privat børnepasning, er jeres mulighed for som forældre at kunne vælge netop den dagpleje der passer til jeres behov, og jeres barn, samt muligheden for at vælge ud fra de værdier i ønsker og vægter for jeres barn, og i jeres familie.

Når man som forældre vælger en plads i Privat børnepasning, får man tilskud af Aalborg kommune. Læs mere herom på Aalborg Kommune`s hjemmeside.

Søskende rabat er også gældende i Privat børnepasnings ordning.

Der er ligeledes mulighed for forædrene at få samarbejde gennem PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning)

Som Privat børnepasser er jeg godkendt af Aalborg kommune, efter § 78 samt underlagt de gældende regler indenfor børnepasnings området.

Der føres tilsyn fra Aalborg kommune, såvel anmeldte, som uanmeldte.

De fysiske rammer i vores hjem er godkendt af Aalborg kommune.

Vi er en fast børne gruppe, og den samme omsorgs person, der varetager barnet`s behov, dermed har barnet de trygge og vandte rammer i hverdagen, hvilket giver barnet de bedste vilkår for udvikling.

   Privat børnepasning

 

Ledige pladser 

Januar 2019

September 2019